Strona główna

Zapraszamy do udziału w Projekcie pn.
„Współpraca między sektorami szansą na innowacyjność przedsiębiorstw”.

Jeżeli jesteś:

1)      przedsiębiorcą prowadzącym na terenie województwa opolskiego działalność związaną z branżą Odnawialnych Źródeł Energii bądź tzw. Zielonych Technologii;
2)      pracownikiem naukowym, naukowo dydaktycznym, doktorantem uczelni/jednostek naukowych, które mają swoją siedzibę na terenie województwa opolskiego, a przedmiotem Twojej pracy lub badań są zagadnienia związane z branżą Odnawialnych Źródeł Energii bądź tzw. Zielonych Technologii.

 

 

www.efs.gov.pl