Wyniki rekrutacji III grupy naukowców

Dobiegła końca rekrutacja III i jednocześnie ostatniej grupy uczestników Projektu.

Poniżej przedstawiamy kody osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie:

C12

C1

C8

C4

C11

C13

C6

C7

C10

C2