Dla naukowca

Pracownicy naukowi, naukowo – dydaktyczni oraz doktoranci jednostek naukowych/ uczelni, których przedmiotem pracy/badań są zagadnienia związane z OZE i ZTE odbędą 4 – miesięczne staże w przedsiębiorstwie. Staże są płatne (3 500 zł miesięcznie).
Naukowcy w czasie staży wymienią doświadczenia, poznają sposób funkcjonowania i strukturę firmy, zdobędą wiedzę nt. możliwości zastosowania konkretnych rozwiązań w przedsiębiorstwach, ich braków i potrzeb.
Naukowcy odbędą szkolenia z zakresu przygotowania i realizacji stażu oraz metodologii przygotowania innowacyjnych rozwiązań, w łącznej liczbie 36 godzin lekcyjnych. Szkolenia zostaną przeprowadzone przez wykwalifikowanych trenerów.

WARUNKI UCZESTNICTWA

W Projekcie mogą uczestniczyć:
- pracownicy naukowi, naukowo – dydaktyczni lub doktoranci opolskich uczelni,
- których przedmiotem pracy/badań są zagadnienia związane z Odnawialnymi Źródłami Energii i/lub tzw. Zielonymi Technologiami

DOKUMENTY

Dokumenty do wypełnienia przez pracowników naukowo – dydaktycznych oraz Regulamin udziału w Projekcie dostępne są w zakładce DO POBRANIA.